NEUADD YR YSGOL
LLANFIHANGEL AR ARTH

Os am archebu, cysylltwch gyda Meinir Ffransis ar 01559 384378 neu meinir@cadwyn.com

Llanfihangel ar Arth

Bydd y manylion diweddaraf am ddigwyddiadau yn y neuadd yn cael eu postio ar ein tudalen Facebook - facebook.com/llanfihangelararth

Neuadd yr Ysgol - Llanfihangel ar Arth

Y Neuadd

Mae pentref Llanfihangel-ar-Arth yn eistedd ar y ffîn rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, yn Nyffryn Teifi. Mae'n benthyg ei enw o enw eglwys y plwyf, Sant Mihangel.

Neuadd yr Ysgol oedd calon y pentre. Yma, bu plant y pentre’n tyfu i fyny gyda’i gilydd ac yn cael eu haddysg – a’r cyfan yn Gymraeg. Mae’r awdurdod lleol wedi cau ein hysgol – fel llawer o wasanaethau eraill mewn ardaloedd gwledig. Ond mae pobl Llanfihangel-ar-Arth wedi parhau i ddefnyddio’r adeilad er mwyn sicrhau bod ein cymuned yn fyw ac yn llewyrchus. ‘Rydyn ni’n eich croesawu i ddefnyddio’r ganolfan hon sydd yn ganolbwynt i'n pentref.

Neuadd llanfihangel ar arth . neuadd llanfihangel-ar-arth

Nodweddion

Mae Neuadd yr Ysgol yn cynnwys un neuadd fawr sy'n dal hyd at 90 o bobl ac sydd yn gallu lleoli perfformiadau, cyngherddau a gweithgareddau megis dosbarthiadau dawnsio disgo a chadw’n heini. Mae dwy stafell fach hefyd ar gael ar gyfer cyrsiau a chyfarfodydd. Mae gan y neuadd gyfarpar technoleg, sef taflunydd aml bwrpas a system sain. Mae yna gegin bwrpasol sy'n cynnwys oergell, ffwrn fechan a phopty ping. Gwresogir y Neuadd can system wres canolog. Mae lle i barcio 20 car.

Neuadd llanfihangel ar arth . neuadd llanfihangel-ar-arth

Cyfeiriad

Neuadd Yr Ysgol, Llanfihangel ar Arth, Pencader SA39 9JH

 

Prisiau Llogi

Costau Llogi'r neuadd
Dydd £50.00
Bore, prynhawn neu nos yn unig: £20.00
(Defnydd y gegin yn £5 ychwanegol)

Costau llogi un o'r 2 stafell fach:
Dydd £20.00
Bore, prynhawn neu nos yn unig: £10.00
(Defnydd y gegin yn £5 ychwanegol)

Cyswllt

Meinir Ffransis 01559 384 378
meinir@cadwyn.com